Ny uddannelse inden for SKAT og regnskab

Læser du denne tekst som ledig, men med interesse og flair for tal, er der gode nyheder.

Lediges ret til selv at vælge et 6 ugers kursus er væk. Til gengæld har vi fået mulighed for, at ledige i samarbejde med deres jobcenter kan vælge de mest relevante kurser og komme på et af disse – forudsat at kurset de vælger har klaret cuttet til en national godkendelsessliste i forvejen.

Et af de kurser, der har klaret dette cut, er Regnskabsuddannelse.dk.

De 6 uger lange kursus tager dig igennem moduler som bogføring, opstilling af regnskaber, forståelse af regnskaber, lønkørsel – og i det hele taget den daglige gang i en dansk virksomhed.

Et af de områder inden for dansk erhvervsliv hvor der er størst efterspørgsel efter kompetencer, der samtidigt ikke modsvares af et passende udbud, er netop inden for SKAT og regnskab.

Det er din mulighed for at tilegne dig de kompetencer, der fjerner dig fra jobkøen – og fører dig over i den positive statistik over ledige, der igen er kommet i arbejde.

Se en introduktionsvideo her – og gå direkte til Regnskabsuddannelse.dk.