Bruttolønsordningen – kan det betale sig?

Bruttolønsordningen – kan det betale sig?

Det er ikke usædvanligt, at medarbejderne på landets arbejdspladser får stillet personalegoder i udsigte, når de starter på en ny arbejdsplads. Ofte er der tale om goder såsom; kost og logi, fri bil, fri telefon eller fri sundhedsforsikring og behandling, men disse gode tæller faktisk som en del af din indkomst, og derfor skal du betale skat af dem.

Bruttolønsordningen bruges, når virksomheden tilbyder sine medarbejder nogle goder på arbejdspladsen frem for en kontant løn. Det kan dog være svært for medarbejderne at finde ud af, om personalgoder kan betale sig, da det jo i realiteten er medarbejderen selv, der betaler for goderne.

Hvad er bruttolønsordningen

En bruttolønsordning er en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om, at arbejdstageren får en bestemt gode stillet til rådighed imod en tilsvarende reduktion i bruttolønnen. For arbejdsgiver medfører brug af bruttolønsordningen derimod ingen udgifter udover administration og arbejde med at oprette ordningen. Derimod er det for arbejdstager ikke altid lønsomt at få personalegoder gennem en bruttolønsordning, da nogle personalegode beskattes fuldt ud.

Så står du overfor at skulle vælge personalegoder er det med at vælge de goder, der beskattes med en lavere værdi, end produktets reelle markedsværdi eller som er skattefri. Det kan være personalegoder som:

  • Internet og bredbåndsforbindelse i hjemmet
  • Massage eller fysioterapi, der bruges til at modvirke arbejdsskader
  • Buskort/togkort fra og til arbejdspladsen
  • BroBizz, der bruges i forbindelse med arbejdet
  • Parkering ved arbejdspladsen
  • Uddannelse, hvis det er relevant for din stilling

Det er dog en vurderingsag fra gang til gang om udgiften til personalegodet står mål med tabet af bruttoindkomst.

Fri telefon og bil

To af de mest populære personalegoder er fri mobil og bil til brug i arbejdstiden. Men også ordninger som fri kost og logi samt sundhedsforsikring er et populært medarbejdergode. Disse goder bliver dog fuldt beskattede og er derfor ikke nødvendigvis rentabelt. I realiteten er der ikke begrænsninger på, hvad der kan udbydes som personalegode, så vælger din arbejdsgiver at tilbyde en iphone, Apple iwatch tilbehør, rengøringshjælp, en båd eller andet, er det fuldt lovligt.

Får du fri bil som en del af din lønpakke, skal du både betale skat af en procentdel af bilens værdi og derudover miljøafgift. Det betyder dog ikke noget, hvor meget du kører, så har du et arbejde, hvor du kører meget og bruger du også bilen meget i fritiden som eksempelvis sælger, kan fri bil være et rentabel gode.

Angående fri mobil, så blev multimediebeskatningen afskaffet i 2012, og dermed blev den årlige afgift på 3000 kr. for arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse eller telefon fjernet. Men i dag bliver du dog stadigvæk beskattet af din arbejdsmobil, som betyder en årlig afgift på 2500 kr. Et beløb, der ikke reduceres med tiden og som betyder, at du får 1200 kr. mindre udbetalt om året. Vælger du derimod at bruge din private telefon til arbejdsbrug, kan du få forholdsvis meget telefoni for de 1200 kr., som du ellers ville gå glip af.

a-kasse

Sådan sparer du penge på din a-kasse

Hvis du synes dine månedlige betalinger til din a-kasse fylder for meget i det månedlige budget, er det muligt at finde et bedre alternativ, det er både nemt og du har mulighed for at opnå store besparelser. Ved at følge en række tips, kan du finde frem til en billigere a-kasse.

Det er lige meget hvilken a-kasse du er medlem, du vil stadig modtage den samme dagpengesats, hvis du pludselig bliver fyret og står uden arbejde. Det kan altså betale sig at kigge markedet i gennem, så man kan bruge differencen på andre vigtige ting. Du kan gøre brug af en prissammenligner, så du kan finde en billigere a-kasse. Læs mere