Få økonomisk rådgivning i dine skattespørgsmål

Det danske skattesystem er meget kompleks og kræver en vis indsigt for at kunne udnytte de muligheder, der er samt undgå de mange faldgruber, så man ikke løber ind i ubehagelige overraskelser. Uvildig økonomisk rådgivning er i denne forbindelse en god investering.

Hvorfor er uvildig økonomisk rådgivning om skat så vigtigt?

Rådgivning på skatteområdet er vigtigt, fordi det kan koste privatpersoner rigtig mange penge, hvis der ikke er styr på de skattemæssige regler.

For virksomhedsejere kan det i værste scenarie komme til at koste virksomhedens eksistens, hvis regler om skat ikke overholdes, eller der laves fejl i eksempelvis regnskaber og momsindberetninger, så det skyldige beløb til Skat bliver for stort.ªƒ

Nedenfor er listet nogle områder op, både for privatpersoner og erhvervsdrivende, hvor det er en god ide at sætte sig ind i gældende regler ved hjælp af økonomisk rådgivning.

glas med penge iTil Privatpersoner:

–        Korrekt udfyldt selvangivelse – Hvis din selvangivelse ikke er udfyldt rigtigt, får du enten et skattesmæk eller penge tilbage i skat. Det er vigtigt at få uvildig økonomisk rådgivning om hvilke fradrag, der kan tages i din indkomst. Hvilke fradrag du er berettiget til i forbindelse med eksempelvis dine lån samt indbetalinger til A-kasse, fradragsberettigede forsikringer samt pensioner. Derved sikrer du, at du får mest muligt at din løn udbetalt uden senere at skulle betale Skat en masse penge tilbage.

–        Et andet område der kan betale sig at få uvildig økonomisk rådgivning som privatperson, er konsekvenser og muligheder skattemæssigt hvis du arbejder over landegrænser.

–        Hvis man får tingene gjort rigtigt, er forældresalg et område i det danske skattesystem, hvor det er muligt at tjene mange penge. Det er nemlig sådan, at forældre må sælge en bolig de ejer til en pris, der er 15 % under den offentlige vurdering til deres børn, hvilket kan give både børnene og forældrene en skattefordel. Og med de lave offentlige vurderinger der er kommet de sidste år, er det en rigtig god forretning for mange. Det er dog altafgørende, at salgsprisen udregnes 100 % korrekt, da skat ellers kan forlange at boligen sælges til markedspris, derfor er økonomisk rådgivning i disse sager vigtig.

Til erhvervsdrivende:

Der er så mange skattemæssige regler virksomheder skal kende til. Hyppige ændringer i skattelovene sætter både danske og udenlandske virksomheder under et stort pres.  Derfor er den rigtige vejledning altafgørende. 

Hjælp til udvidet selvangivelse

Ejer eller driver du selvstændig virksomhed, er du forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse til at opgøre din skattepligtige indkomst. Men der er tre forskellige måder at udregne den på, og det er bestemt ikke lige meget, hvilken du vælger rent skattemæssigt. Så få altid en økonomisk rådgiver ind over dette spørgsmål, da det har indflydelse på resten af den tid, du driver virksomhed.

–        De almindelige personskatteregler

–        Kapitalafkastordningen

–        Virksomhedsskatteordningen

Hjælp til opstart af virksomhed

Mange virksomhedsejer søger hjælp i opstartsfasen til at få et overblik over alle de komplekse regler, såsom hvordan man indberetter moms, hvad man kan få fradrag for samt hvilken slags virksomhed er smarteste at oprette. Det er her i opstartsfasen den økonomiske rådgivning er rigtig vigtig, så man sikrer, at virksomheden får det bedste udgangspunkt for at tjene flest penge og betale den skat, de skal – men heller ikke mere.

Løbende økonomisk rådgivning gør drift af virksomheden nemmere

Når virksomheden er i gang, er behovet for økonomisk rådgivning tit et andet end i opstartsfasen. Men man skal ikke tage fejl af, at den er lige så vigtig. Der er rigtig mange regler som almindelige mennesker ikke er klar over, og det betyder mange penge for en virksomhed, at man får tingene skruet rigtigt sammen.

Nedenfor er nævnt nogle af de områder, der bliver rådgivet mest i.

  • Regler i forbindelse med udstationering af medarbejdere
  • Hvordan der bedst tilføres kapital til virksomheden
  • Hvordan et køb eller salg af en virksomhed vil påvirke virksomheden skattemæssigt
  • Hvordan man forbereder og gennemfører et generationsskifte
  • Hjælp til regnskaber og indberetning af moms
  • Hjælp til hvordan et kørselsregnskab laves
  • Rådgivning og beregninger i forbindelse med store investeringer i virksomheden.

At få uvildig økonomisk rådgivning i forbindelse med skattemæssige spørgsmål bør prioriteres og ikke spares væk, da det kan have så store konsekvenser ikke at få den nødvendige vejledning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *