Få styr på dødsboskatten

Er du i tvivl om, hvorvidt dit dødsbo skal betale dødsboskat? I denne artikel vil jeg komme ind på, hvad dødsboskatten omfatter, og give dig en mulighed for at tjekke om dit dødsbo skal
betale dødsboskat.

Dødsboskatten er en skat på dødsboet, som omfatter indtægter for afdøde og dødsboet i bobeskatningsperioden. Denne periode løber fra 1. januar i det år afdøde gik bort til
skæringsdatoen for boets afslutning. Indtægterne kan bl.a. bestå af løn, renteindtægter, pension mm., ligesom salg af aktier og fast ejendom efter dødsfaldet også kan finde sted. Skat medregner alt det, der findes i boet ved skæringsdatoen ­ også det, der allerede er udbetalt som arv.

Hvornår skal man betale dødsboskat?

Det er ikke alle, der skal betale dødsboskat, og det er boets størrelse, der afgør, om der er pligt til at betale dødsboskat. Hvis boet på skæringsdagen har en nettoformue eller aktiver for
2.717.000 kr. (tal for 2016), udløses skattepligten. For at beregne nettoformuen for dødsboet, fratrækkes eventuel gæld i boet værdien af aktiverne i boet. Dødsboets samlede aktiver beregnes ud fra værdien af aktiverne, men her fratrækkes gæld ikke. Den faste ejendom, der har fungeret som afdødes bolig, skal som udgangspunkt ikke
medregnes i boets aktiver. Overstiger en af de to tal beløbsgrænsen for pligten til at svare dødsboskat, aktiveres skattepligten. Særeje, fælleseje og ægtefælles boslod
Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle, skal kun afdødes boslod regnes med som aktiver og nettoformue. Afdødes boslod vil som udgangspunkt være halvdelen af fællesejet.
I det tilfælde at der også er særeje, vil afdødes særeje tælle med i beregningen. Den efterladte ægtefælles særeje vil naturligvis ikke kunne regnes med, og afdødes boslod vil således være
halvdelen af fællesejet plus afdødes særeje.

Hvor meget dødsboskat skal betales?

I det tilfælde, at dødsboets nettoformue og aktiver overstiger beløbsgrænsen, og der dermed skal betales dødsboskat, er det værd at huske på, at der også er nogle fradrag, der kan gøres
gældende. Bl.a. gives der fradrag hver måned i mellemperioden såvel som i boperioden. Når skattepligten indtræffer, er procentsatsen for dødsboskatten 50% (tal fra 2016). Det er altid en god idé at få professionel rådgivning, så alle de korrekte aktiver medregnes, og de relevante fradrag bliver fratrukket. Hvis der allerede er betalt indkomstskat af indtægter i perioden fra 1. Januar i dødsåret til dødsdagen, skal dette også fratrækkes, så der ikke sker dobbeltbeskatning. Hvis dødsboet er skattepligtigt, skal der laves en særlig selvangivelse, der ved boet afslutning
skal indsendes til SKAT, som herefter beregner dødsboskatten.

Skat hvis dødsboskatten ikke skal betales?

Det er vigtigt at huske på, at selvom dødsboet ikke når beløbsgrænsen for dødsboskatten, betyder det ikke, at der ikke skal betales skat. Der kan være ubetalt indkomstskat på indtægter indtil dødsdagen, ligesom der også kan være andre uafsluttede skatteforhold, som der bør tages højde for, så der undgås ubehagelige overraskelser, når boet er afsluttet.

Tag fat i en advokat, der kan rådgive dig i din individuelle situation. Herved får du det bedste resultat.