Håndværkerfradraget i 2015-2017

Den nyligt valgte blå regering genindførte håndværkerfradraget som en af sine første handlinger.

I 2015 og 2016 fortsætter håndværkerfradraget, der også er kendt som BoligJobordningen som du kender den. Men i 2017 bliver den ændret og får en mere grøn profil.

Vi kigger nærmere på håndværkerfradraget og dine muligheder for at udnytte det her.

12.000 kroner og 6.000 kroner

Fradraget er delt op i to.

Det ene fradrag er på 12.000 kroner per person og dækker arbejdsløn til håndværkere i forbindelse med energiforbedringer eller klimatilpasninger. Det er eksempelvis isoleringsarbejde, der falder ind under denne kategori, da det minimerer varmeudspildet. Vi anbefaler isolering på Sjælland her. Som udgangspunkt dækker det nye håndværkerfradrag ikke maling, da dette ikke er energirenoverende eller klimatilpassende – men blot en almindelig forbedring af boligen.

Det andet fradrag er på 6.000 kroner og dækker arbejdsløn til serviceydelser som rengøring, børnepasning og lignende.

Vær opmærksom på, at det alene er arbejdstimer og derved lønninger, du har mulighed for at fradrage. De materialer der bruges til energioptimeringen tæller ikke med i dit fradrag.

Vær ligeledes opmærksom på, at du skal have dokumentation for arbejdet for at kunne benytte dig af håndværkerfradraget. Du skal have en kvittering, hvor det er udspecificeret, hvad der er materialer og hvad der er lønninger. Et af de primære formål med håndværkerfradraget er at mindske graden af sort arbejde i det danske samfund, hvor kvitteringerne spiller en væsentlig rolle.

I 2015 forvente håndværkerfradraget at koste cirka 1 milliard for det danske samfund. Det tal falder i 2016 og 2017 til 0.8 milliarder kroner (kilde: Bolius). Det er endnu ikke bestemt hvorvidt håndværkerfradraget fortsætter også efter denne periode.

Positivliste

Regeringen har i forbindelse med håndværkerfradraget lavet en positivliste over de ting, du har mulighed for at få fradrag for. Formålet med denne positivliste er at sikre, der ingen tvivlstilfælde er, som var tilfældet sidste gang håndværkerfradraget blev indført.