Hvornår har du ret til befordringsfradrag

Både almindelige lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende kan få befordringsfradrag for transport mellem hjem og arbejde. Størrelsen af befordringsfradraget afhænger alene af, hvor lang transportvejen er til og fra arbejde. Måden hvorpå man transporterer sig har således ingen betydning for, hvor stort et befordringsfradrag man er berettiget til.

Du kan derfor både cykle, benytte det offentlige eller selv køre frem og tilbage fra dit hjem og til din arbejdsplads og være berettiget til befordringsfradrag, hvis der naturligvis er længere end 24 km.

Du behøver ikke vælge den korteste vej

Du vil som skatteyder være forholdsvis frit stillet, når transportvejen, som danner grundlag for beregningen af dit befordringsfradrag skal gøres op. Du behøver derfor ikke nødvendigvis at vælge den korteste vej, når du skal frem og tilbage fra din bopæl til dit arbejde.

Transportvejen skal opgøres på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i egen bil. Hvis du som skattepligtige borger eksempelvis cykler frem og tilbage til arbejde af stier, der dermed gør den tilbagebelagte strækning væsentlig kortere end den normale transportvej ved bilkørsel, vil dette være uden betydning for befordringsfradraget, der stadig skal beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i bil.

Der vil blive taget hensyn til følgende nedenstående punkter ved fastlæggelsen af den normale transportvej ved kørsel med bil:

  • Det tidsmæssige forbrug og økonomisk rimelighed
  • De givne geografiske forhold

Du vil godt kunne vælge en længere transportvej, hvis den anden valgte rute er mere trafiksikker end den korteste rute til og fra arbejde. Det vil også kunne betyde, at dit befordringsfradrag vil kunne blive øget. Penge du vil få udbetalt senere på året – som eksempelvis kan bruges på en ny bil eller være med til, at du har råd til at låne penge til en ny bil.

Ydermere vil du også tilmed kunne vælge en længere transportvej, hvis du ad denne valgte rute vil kunne komme hurtigere frem, fordi den eksempelvis er mindre trafikeret. Der er ingen øvre grænse for, hvor lang en transportvej, man kan få befordringsfradrag for.

Er der alligevel tale om en ekstraordinær lang transportvej, vil bevisbyrden for at transporten har fundet sted dog blive skærpet.

Satserne reguleres årligt

Kilometersatsen der bliver anvendt ved beregning af befordringsfradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads bliver hvert år reguleret.

Satsen for indkomståret 2016 er følgende:

0 – 24 km inkl. = intet fradrag

25 – 120 km inkl. = 1,99 kr. pr. km

Over 120 km = 1,00 kr. pr. km

Satsen for indkomståret 2017 efter diverse reguleringer bliver som følger:

0 – 24 km inkl. = intet fradrag

25 – 120 km inkl. = 1,93 kr. pr. km

Over 120 km = 0,97 kr. pr. km