Krav til en gyldig faktura

Fakturaer er hvad der får Danmark til at køre rundt – både, hvis du sender fakturaer til private, erhverv imellem eller laver EAN-fakturaer (European Article Number) til det offentlige.

En række krav skal være opfyldt for at en faktura er gyldig. Hvis fakturaen ikke er gyldig risikerer du, at SKAT fatter mistanke til dit regnskab i det hele og øger derved endeligt risikoen for en gennemgang. En gennemgang, der uanset om du har orden i dit, koster tid og kræfter.

Logo300x35Alle gængse regnskabsprogrammer opfylder de krav, der er til at sende lovlige fakturaer.   Har du ikke et program, kan du gratis sende fakturaer med Fakturaservice.

Krav til gyldige fakturaer:

  • Fakturadato – fra hvilken dato er fakturaen gældende og hvornår begynder betalinsfrist at løbe?
  • Et fortløbende nummer (nummer 101 efter faktura nummer 100), så fakturaen kan identificeres
  • Sælgers CVR-nummer
  • Sælgers navn og adresse
  • Købers navn og adresse
  • Hvilken vare, tjeneste eller service, der er leveret, samt hvor mange
  • Den dato hvor ydelser leveres eller er leveret, såfremt denne er forskellig fra fakturadatoen
  • Momsgrundlaget for hver enhed – husk, at en faktura kan indeholde flere produkter, der hver har forskellige momslinjer
  • Momssatsen
  • Samt det momsbeløb, der skal betales

Reglerne er lidt anderledes, hvis du handler med udlandet. Her kan vi ikke lave en udtømmende checkliste, da der kan være lokale forhold, der gør sig gældende. Overholder du blot ovenstående liste er du dog allerede ”godt kørende”.

Se også listen på SKAT.dk her.