Så svært at det blevet at få genoptaget sin ejendomsvurdering i 2016

Det er blevet utrolig vigtigt, at sørge for at oplysningerne omkring ejede ejendom er korrekte i Bygnings og Boligregistret, der også kaldes BBR. Tilbage i 2013 blev reglerne nemlig lavet om, så der i dag skal skelnes mellem ”fejlagtig registrering og faktiske forhold”.

Det er derfor ikke så nemt som det var tidligere, at få genoptaget sin ejendomsvurdering, hvis der sker en fejl hos SKAT, da det nu er eget ansvar at påvise at vurderingen er foretaget på ”et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig, eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold, eller lignende faktiske forhold”

Landsretten har netop fastslået hvor svært det er at få genoptaget ejendomsvurderingen, da de nu i 3 tilfælde har vundet over skatteyder på baggrund af ovenstående.

Sagen kort

Den ene sag gik kort ud på, at en skatteyder ville have genoptaget sin ejendomsvurdering, da denne følte at den var sat alt for højt. Skatteyder ejede en erhvervsejendom, der blev brugt om lager, men som stod registeret i Bygning og Boligregistret som kontor og kantine. Ved at ejendommen stod registreret som kantine og kontor, vurderes bygningen meget højere, end hvis den var registreret som lager, hvilket den i virkeligheden blev brugt til.

Siden reglerne blev skiftet i 2013, har det være besværligt at klage til SKAT over ejendomsvurderingerne, da ejendoms vurderingssystemet har været suspenderet for dette. Klagerne skal derfor gå igennem Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen for at komme igennem.

Utrolig vigtigt at overholde klagefristen

Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet efter en ejendomsvurdering, anbefales det at man tager kontakt til en advokat, der kan snakke sin sag på et højt fagligt niveau. Det er muligt at søge information omkring kompetente advokater der kan hjælpe, hvis ejendomsvurderingen er uretfærdig, ved at klikke her

Efter man har kontakten en advokat, er det utroligt vigtigt at klagefristen overholdes. Klager der er henvendt ejendomsvurderinger skal være modtage af skatteankestyrelsen, senest 3 måneder efter modtagelsen af den specifikke klagesag. Hvis den pågældende person ikke har modtaget ejendomsvurderingen rettidigt, skal klagen modtages af Skatteankestyrelsen, senest 4 måneder efter den klagende har modtaget ejendomsvurderingen.

Ved klage over almindelige vurderinger, som i denne forbindelse er ejerboliger fremfor føromtalte erhvervsboliger, skal klagen modtages af skatteankestyrelsen senest 1.juli efter vurderingsåret, medmindre at skatteministeren fremsætter en anden frist i mellemtiden.

Hvis man er i en situation, hvor det er nødvendigt at klage, vil der være en klageafgift forbundet. Denne afgift koster den klagende 400 kroner, som skal betales til Landsskatteretten. Det er dog muligt for den klagende at få refunderet det fulde beløb for afgiften, hvis denne vinder sagen mod SKAT.

Med de nye regler, er det på baggrund af ovenstående besværligheder, utrolig vigtigt at holde sig informeret omkring reglerne, inden for særligt ejendomsvurderinger i den kommende tid.