Sådan skal firmagaver beskattes

Firmagaver er en god måde at vise sine medarbejdere, hvor meget man værdsætter deres hårede arbejde. Det er især relevant her i juletiden, hvor en lille gave fra arbejdsgiveren kan skabe meget glæde juleaften. I forhold til SKAT er der imidlertid nogle praktiske detaljer, som du bør have styr på, hvis du gerne vil give firmagaver ud. Lovgivning på området er nemlig ikke helt så enkel, som den måske burde være.

Øvre grænse for beskatning

Som arbejdsgiver skal du indberette en gave, hvis værdien af gaven overstiger 1.100 kroner. Ligeledes skal din medarbejder indberette beløbet på årsopgivelsen, hvis værdien overstiger mere end det førnævnte beløb. Det er imidlertid vigtigt at nævne, at hvis der gives flere gaver, så tæller det samlede beløb. Det vil sige, at to gaver til 600 kroner også skal indberettes.

Det skal dog også bemærkes, at kontantgaver eller gavekort, der kan byttes til kontanter, altid er skattepligtige. Uanset størrelsen på gaven. Dette beløb skal oplyses i rubrik 20, hvilket er medarbejderens eget ansvar.

Specielle regler vedrørende julegaver

Reglerne når det handler om firmagaver og beskatning, bliver især langhårede, når man inddrager julegaver. På dette område gælder der nemlig særregler, som du bør være opmærksom på.

Reglen hedder, at julegaver der højest koster 800 kroner stadig tæller med i de 1.100 kroner, som er grænsen. Medarbejderen bliver imidlertid ikke beskattet af værdien på julegaverne.

I praksis vil det betyde, at hvis en medarbejder i løbet af året får gaver for 400 kroner og dernæst for en gave til 800 kroner i julegave, skal medarbejderen kun beskattes af de 400 kroner.

Hvis medarbejderen modtager en julegave, der har en højere værdi end 800 kroner, vil dette også tælle med i beskatningen, hvis det overstiger den øvre grænse på 1.100 kroner.

Andre undtagelser

I forhold til firmagaver er der rigtig mange regler på området. Disse regler indbefatter blandt andet jubilæumsgaver og fratrædelsesgaver, som også har deres helt egne vilkår.

Hvis disse er relevante for dig, kan du læse mere på SKATs hjemmeside, hvor der ligeledes også er flere eksempler på, hvordan gavereglerne foregår i praksis. Er du stadig i tvivl, kan du også kontakte SKAT direkte. De hjælper gerne i tvivlssituationer, og det kan være en rigtig god idé at spørge i stedet for at lave fejl.