Sådan starter du din egen virksomhed

Går du med drømmen om at være selvstændig, og starte din egen virksomhed? Der findes mange forskellige virksomheder, og det behøver ikke at koste dig flere tusinde kroner. I denne artikel kommer vi ind på, hvilke virksomhedsformer du skal overveje, når du vil starte virksomhed op.

Stiftelse af egen virksomhed

Hvis du vil etablere din egen virksomhed, er det vigtigt at tage beslutningen om hvorvidt du vil hæfte personligt eller begrænset. Ud fra denne beslutning kan du tage stilling til, hvor meget du skal bruge til at starte din virksomhed op.

Der findes mange forskellige virksomhedsformer, og de har alle deres unikke kendetegn, fordele og pligter. Vi går derfor i dybden med de mest almindelige virksomhedsformer:

Enkeltmandsvirksomhed

Denne form for virksomhedsform, er privat ejet. En enkeltmands virksomhed er ikke et selskab, og dermed ikke en selskabsform. Vi har ikke så store krav i Danmark, når det handler om at oprette egen virksomhed. Denne virksomhedsform er perfekt til dig, som ønsker at starte en virksomhed gratis. Husk dog på at du selv vedhæfter for udgifterne.

Ydermere skal du indberette moms til skat 4 gange om året – altså en gang pr kvartal.

Personligt eget mindre virksomhed

Kan forstås som en enkeltmands virksomhed. Det er gratis at oprette denne form for virksomhed, og er perfekt til dig som ønsker at lave en virksomhed, hvor der tjenes over 50.000 årligt.

Interessentskab

Denne form for virksomhedsform er tilegnet til flere personer som der ejes og drives af to eller flere personer. Du skal være opmærksom på at have helt klare retningslinjer med din medejere, da i selv står for ansvaret, hvad det juridiske angår. Der stilles heller ingen krav om et kapital indskud, til at starte med.

Iværksætterselskab

Denne selskabsform er tilegnet iværksættere. Du kan stifte et IVS, med et startkapital fra 1 krone til 49.999 kr. Når man ejer et IVS, hægter man kun på betalingerne af anparterne. Hvor i mod en enkeltmandsvirksomhed hvor ejeren hæfter ubegrænset for det hele.

Anpartsselskab

Anpartsselskab er et reguleret kapitalselskab., som medfører at man kun hæfter med indskudsbeløbet. Andre forskelle er blandt andet, at du skal bruge en registreret eller statsautoriseret revisor. Denne selskabsform er reguleret af selvskabsloven

Aktieselskab

Et aktieselskab, er et erhvervsdrivende kapitalselskab, og en selvstændig juridisk enhed. Aktionærerne har begrænset hæftelse for den gæld virksomheden kan påtage sig. Desuden er aktionærernes tab ved konkurs begrænset til værdien af deres indskud i form af aktier. Ved etablering af et aktieselskab, skal der være et minimum beløb på 500.000 kr. i selskabskapital.

Skal du have nedrevet en bygning, eller overvejer at låne noget professionelt værktøj. Så har du mulighed for tage kontakt til J-Jensen. Som kan guide eller hjælpe dig med dine projekter.