Dette skal du være opmærksom på hvis du starter selvstændigt

Danskerne er blevet glade for tanken, om at starte op som iværksætter. Når man starter op som selvstændig iværksætter, er der flere regler, som det er vigtigt at sætte sig ind i, inden man starter op. Det er blandt andet skatteregler og momsregistrering, man som iværksætter er nødt til at sætte sig ind i allerede inden opstart.

Hvornår er man momspligtig?

Når man driver virksomhed på internettet såvel med en fysisk butik, er man forpligtet til at betale moms af de produkter man sælger, hvis den årlige omsætning overstiger 50.000 kroner.

Man er forpligtet til at blive momsregistreret, senest på det tidspunkt, hvor man som selvstændig åbenlyst kan regne ud, at man vil omsætte for mere en 50.000 kroner på 12 løbende måneder. Dette er uafhængigt af kalenderåret, så det vil derfor være lige meget hvilke tidspunkt, man bliver klar over den forventede omsætning vil overstige det maksimale beløb på 50.000 kroner.

Hvad sker der hvis man ikke registrerer sig, og man overskrider den maksimale omsætning

Hvis man ikke registrerer sig, vil det normalt medfører, at skat opkræver moms for hele virksomhedens omsætning inden registreringen.
Normalt betaler virksomheder og privatpersoner 20% i moms, men hvis man ikke får registreret sig rettidigt, vil man ende med at skulle betale 25%. som minimum, af den allerede optjente omsætning

Skat kan derudover kræve en bøde på samme beløb, hvis skat mener at man har handlet groft uagtsomt, i forhold til den manglende registrering.

Det er muligt at læse meget mere omkring regler, og praktiske informationer på startupsvar.dk

Momsregistrering har en binding på 24 måneder

Når man som virksomhedsejer og iværksætter moms registrerer sin virksomhed, er man automatisk bundet til aftalen i 24 måneder. Det er altså ikke muligt, at drive virksomhed momsfrit, 12 måneder efter indgåelsen af aftalen. Man kan sagtens lukke ned for virksomheden, men det er ikke muligt at fortsætte driften i virksomheden, uden om momsregistreringen inden for bindingsperioden.

Dette er skats forholdsregel for at man som virksomhedsejer, ikke kan spekulere i at moms-registrere sig for at foretage en række indkøb og handler, for så at melde sig fra og handle videre momsfrit.

Moms er ikke en del af resultatet, men afregnes på køb og salg af produkter

Man betaler ikke skat af sin moms, og det er derved ikke en del af virksomhedens samlede resultat.
Momsen afregnes på køb af produkter, og afregnes videre når man sælger produkterne videre til slutbrugerne af produkterne.

Produkterne er derfor ikke en del af virksomhedens resultat, men indgår i virksomhedens status. Man skal se det som en andel man køber for skat, og sælger videre med det produkt der sælges til slutbrugeren, der ligeledes betaler de 20% som er den forpligtet moms i Danmark.